Mestdagh Artisan – ambachtelijke vriesverse producten

Privacyverklaring

Algemeen

Mestdagh Artisan geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij?

U toestaan onze website te gebruiken

Als u de website bezoekt, verzamelt Mestdagh Artisan onderstaande persoonlijke gegevens voor administratie, exploitatie, onderhoud (inclusief beveiligingsonderhoud) en verbetering van de website. Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van het verzamelen van statistische informatie (zoals bezoekersaantallen, aantal paginaclicks, aantal downloads) over het gebruik van deze website.

 • IP (Internet Protocol)-adres, besturingssysteem, type browser, browserversie, browserinstellingen, naam van de internetprovider en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie relevant voor het identificeren van het type apparaat waarmee u verbinding maakt met de website, waardoor gegevensuitwisseling tussen u en uw apparaat mogelijk wordt en waardoor een comfortabel gebruik van de website is gegarandeerd;
 • URL(Uniform Resource Locator)- en IP-adres van de website van waaraf u zich hebt aangemeld of waar u naartoe bent geleid, onze website, inclusief datum en tijd;
 • Onderliggende Pagina’s die u vanaf onze website hebt bezocht, koppelingen die u hebt aangeklikt op de website, inclusief datum, tijd en duur;
 • De volledige URL waarop is geklikt om te surfen naar, over en vanaf de website, inclusief datum en tijd.

Analyse en klantonderzoek

Als u de website bezoekt, verzamelt Mestdagh Artisan de hieronder aangegeven persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van analysen en klantonderzoek gerelateerd aan het gebruik van de website, inclusief algemeen marktonderzoek of enquêtes onder klanten houden om de behoeften en meningen over specifieke onderwerpen van de klant te weten te komen, internetverkeerspatronen genereren en het effect van advertenties analyseren, zowel op een anonieme basis (d.w.z. door gegevens te verzamelen) of op een individuele basis om onze website, diensten en producten aan te passen aan de wensen en behoeften van onze klanten.   

 • IP-adres, besturingssysteem, type browser, browserversie, browserinstellingen, naam van de internetprovider en andere computer- en verbindingsgerelateerde informatie relevant voor het identificeren van het type apparaat waarmee u verbinding maakt met de website, waardoor gegevensuitwisseling tussen u en uw apparaat mogelijk wordt en waardoor een comfortabel gebruik van de website wordt gegarandeerd;
 • URL- en IP-adres van de website van waaraf u zich hebt aangemeld of waar u naartoe bent geleid, onze website, inclusief datum en tijd;
 • Onderliggende pagina’s die u vanaf onze website hebt bezocht, koppelingen op de website die u hebt gevolgd, inclusief datum, tijd en duur;
 • Ingevoerde zoektermen;
 • Bekeken of gezochte diensten/producten op de website;
 • Verleende toestemmingen, autorisaties enz.

Aanbieden van stalen

U stalen van onze producten ter beschikking stellen als u daarom hebt gevraagd via een formulier dat u vindt op deze website en/of in een andere context bijvoorbeeld als u onze klantenservice belt of een evenement bijwoont. Deze dienst kan ook advies en/of aanbevelingen inhouden met betrekking tot onze producten en diensten, inclusief follow-uptelefoontjes om te kijken of de stalen naar wens waren. Wij gebruiken persoonlijke gegevens in deze context ook voor marktanalysedoeleinden.

 • Naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer en of u een consument bent.

 

Antwoorden op uw verzoeken betreffende onze producten en diensten

Reageren op uw vragen, verzoeken en informatieaanvragen betreffende onze producten en/of diensten via de formulieren op onze website en/of in “een” andere context zoals wanneer u onze klantenservice belt of een evenement bijwoont.

 • Naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer, content of elke vorm van communicatie verzonden via de website (d.w.z. door het sturen van vragen, verzoeken en informatieaanvragen via het contactformulier op de website) en of u een consument bent.

U informatie verstrekken over onze producten en diensten (direct marketing)

Communiceren met u over producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn via de reguliere post, e-mail en nieuwsbrieven, inclusief het periodiek zenden van promotiemateriaal over producten, diensten en het reclamemateriaal van producten van Mestdagh Artisan (direct marketing) dat u hebt aangevraagd via een van de formulieren op deze website en/of in een andere context, bijvoorbeeld wanneer u de klantenservice belt of een evenement bijwoont.

 

U kunt op elk moment beslissen dat u dit soort informatie niet meer wenst te ontvangen door contact met ons op te nemen.

 • Naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer en of u een consument bent.

Als u reageert op een vacature

Om uw geschiktheid te bepalen voor de functie waarnaar u solliciteert als onderdeel van het sollicitatieproces op basis van de sollicitatie door u verzonden via formulieren op deze website en/of in een andere context zoals door het bezoeken van een banenmarkt of te reageren op een vacature in de krant. Voor dit doel verzamelen wij ook uw persoonlijke gegevens van onze diverse werving- en selectiebureaus waar we mee samenwerken om vacatures te vervullen. Uw beslissing ons persoonlijke informatie van welke aard dan ook in deze context te verstrekken is vrijwillig, maar als u bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie of andere verzoeken die u hebt met betrekking tot uw mogelijke aanstelling bij Mestdagh Artisan wellicht niet verwerken.

 • Naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer, informatie over huidige baan, professionele diploma’s, werkervaring, taalbeheersing, mobiliteit, referenties, eerdere sollicitaties bij Mestdagh, wettelijke beperkingen voor een mogelijke aanstelling bij Mestdagh Artisan en geslacht.

 

 

Bewaring van persoonsgegevens

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers en bij onze partners:

 • Mailchimp
  The Rocket Science Group, LLC
  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 United States
 • Teamleader
  3A/101, Dok-Noord, 9000 Gent, België

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

De bewaartermijn van de gegevens van prospecten is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Mestdagh Artisan wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.

Uw rechten

Overeenkomstig de
geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldendevoorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
 • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
 • Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via de gegevens onderaan de pagina. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens heeft, kan u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

 

Vennootschapsnaam: Mestdagh nv
Handelsnaam: Mestdagh Artisan
Maatschappelijke zetel: Koksijdestraat 17a, 8630 Veurne
Btw nummer: BE0419.817.087
Ondernemingsnummer: 0419.817.087
Telefoonnummer: +32 (0) 58 28 00 90
E-mail: info@mestdagh-artisan.be
RPR Gent afdeling Veurne

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 2021-11-03.